Az alapítvány

A SegítőKÉSZ Alapítványt 2006-ban a KÉSZ Csoport alapította azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson mindazok számára, akiknek az életkörülményei munkájukból kifolyólag, tartósan negatívan megváltozik. A maga nemében úttörőnek számító magánalapítvány támaszt nyújthat a munkabalesetekben tartós egészségkárosodást szenvedett munkavállalóknak és családjaiknak.

Dolgos hétköznapjainkon nem gondolunk arra, hogy munkahelyünk hordozhat veszélyeket. Adódhatnak olyan helyzetek figyelmetlenségből, a biztonsági, munkaegészségügyi szabályok be nem tartásából fakadóan, vagy csak a körülmények szerencsétlen fordulatából, amikor sérülés, egészségkárosodás következhet be. Megváltozhat az addigi életvitelünk, támogatásra, segítségre szorulunk, vagy szorul családunk. Az ilyen helyzetekben nyújthat támaszt a SegítőKÉSZ Alapítványunk.
Szeretnénk a megelőzésre is hangsúlyt helyezni, ismeretterjesztő tevékenységet folytatni a munkabiztonság, az egészséges életmód, az egészségmegőrző szemlélet propagálása terén.  Fontosnak tartjuk a felvilágosítást a helyes munkahelyi környezet kialakításában, a stressz kezelésében, csökkentésében.

Bízunk benne, hogy munkálkodásunkkal pozitív szerepet tudunk betölteni a cégcsoport, az építőipar dolgozóinak körében.

Alapítványunk legfőbb törekvései, céljai:

Az Alapítvány által folytatott közhasznú tevékenységek különösen:
-     egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
-     szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
-     nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-     hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
-     munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

Az Alapító akarata az, hogy az Alapítvány elsődlegesen a korábban az építőiparban dolgozó, megváltozott munkaképességű vagy rokkant személyeket támogassa. Más – az építőipartól eltérő – nemzetgazdasági ágazatban munkát végző megváltozott munkaképességű, rokkant vagy az alapítvány célja szerinti egyéb kedvezményezett személyek csak ennek figyelembe vételével részesülhetnek az Alapítványtól támogatásban.  
A kedvezményezettek körének megállapítása szempontjából megváltozott munkaképességű, illetve rokkant személynek minősül az, akinek alkalmas munka vállalására, megtartására vagy az abban való előrehaladásra az esélyei valamely - munkabalesetből eredő, illetőleg munkahelyi káros zaj- vagy egyéb hatás miatt előállott - testi vagy szellemi károsodás miatt véglegesen vagy huzamos ideig lényegesen csökkentek, vagy ilyen okból a korábbi állapotukhoz képest egyébként hátrányos helyzetbe kerültek.

Az Alapítvány a megváltozott munkaképességű, illetve rokkant vagy egyébként hátrányos helyzetű személyeket az alábbiak szerint támogatja:
-    részükre rendszeres vagy eseti jellegű szociális támogatás nyújt;
-    átképzésüket, foglakoztatásukat, illetőleg reintegrációjukat pénzbeli vagy természetbeni támogatással elősegíti.
Az Alapítvány a munkabalesetekben elhunyt, vagy az Alapítvány célja szerint egyébként kedvezményezettnek minősülő személyek hozzátartozói részére rendszeres vagy eseti jellegű szociális támogatást nyújt.

Az Alapítvány a büntetés-végrehajtási intézetben végzett oktatási és foglalkoztatási tevékenységet támogatja, illetve az intézetben végzett oktatási tevékenység folyományaként, a szabaduló elítéltek munkavállalását elősegíti, a munkaerő piaci reintegrációjukat előmozdítja.
Az Alapító akarata az, hogy amennyiben a fenti tevékenységek maradéktalan ellátása mellett az Alapítványnak szabad forrása marad, azt az építőiparban tevékenykedő személyek egészségügyi, szociális és képzési támogatására kell fordítani.